تحویل اکسپرس

در حال حاضر تحویل اکسپرس فقط مخصوص مشتریانی است که ساکن شهر تهران می باشند .