ارسال رایگان

در صورتیکه ارزش سبد خرید شما بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان باشد ، هزینه ارسال کالا به آدرس شما به محاسبه جمع مبلغ خریدتان اضافه نخواهد شد .